Air Wick Life Scents Wax Melts voskové náplne vôňa maminho koláča 66 g

66 g
Kód: 794520
Vaša cena bez DPH
Vaša cena s DPH
DPH: 20%
EAN: 5900627068252
Výrobca:
Značka
Air Wick
Veľkosť balenia
66
Jednotka (voľný text)
g
Recyklovanie Ďalší text
Vosk zlikvidujte v súlade s miestnymi požiadavkami na komunálny odpad, Elektronický ohrievač recyklujte v súlade s miestnymi predpismi
Telefonická podpora
+421 232 101 097
E-mailová podpora
consumers_sk@rb.com
Kontakt
Reckitt Benckiser (Slovak Republic) spol. s r.o.
Krajina
Krajina pôvodu
Čína
Druh skladovania
Typ
Pri izbovej teplote
Typ balenia
Typ
Závesné balenie
Štandardizovaná značka
Značka
Air Wick
Jazyk produktu
Údaje v jazyku
Slovenčina
Hlavný jazyk popisu
Slovenčina
Jednotka (špecificky)
Jednotka (špecificky)
Gramy
CLP Regulation
výkričník
Pozor
Príprava a použitie
Návod na použitie:
1. Prečítajte si a riaďte sa letákom s pokynmi. Ohrievač roztopí vosk a uvoľní vôňu do vzduchu.
2. Odlomte jednu tavnú dávku. Umiestnite tavnú dávku vosku Air Wick do hornej nahrievacej misky ohrievača. Nepoužívajte naraz viac ako jednu dávku vosku Wax Melts.
3. Nepridávajte vodu ani vonné oleje. Ohrievač položte ďalej od iných predmetov.
4. Keď sa už vôňa neuvoľňuje, ohrievač vypnite a pred premiestnením nechajte vosk vychladnúť. Pred čistením odpojte ohrievač. Ohrievač nechajte vychladnúť. Vytlačte vosk z misky ohrievača. V prípade potreby použite tupý drevený alebo gumový nástroj. Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky ani predmety, ktoré by poškriabali misku ohrievača. Nesplachujte vosk do kanalizácie. Na čistenie zvnútra a zvonka použite špongiu navlhčenú vlažnou mydlovou vodou alebo mäkkú handričku. Na čistenie ohrievača nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky. Ohrievač nikdy neponárajte do vody. Utrite mäkkou handričkou. Ohrievač nepremiestňujte ani neodkladajte, kým je horúci.
Skladovanie
Spotrebujte do 2 rokov od dátumu výroby na obale.
Vrátiť
Reckitt Benckiser (Slovak Republic) spol. s r.o.
Drieňová 3
821 08 Bratislava
Tel.: +421 232 101 097
consumers_sk@rb.com
Bezpečnostné upozornenie
Air Wick Wax Melts voskové náplne Vôňa maminho koláča
Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Uchovávajte mimo dosahu detí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Noste ochranné rukavice. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. Obsahuje (E)-3-fenylpropenál; eugenol; benzyl-benzoát. Môže vyvolať alergickú reakciu.
Adresa distribútora
Reckitt Benckiser (Slovak Republic) spol. s r.o.
Drieňová 3
821 08 Bratislava
Regulovaný názov produktu
Voskové náplne Vôňa maminho koláča
Kontaktná adresa
Drieňová 3
821 08 Bratislava
Logá tretích strán
Zelený bod
Priemerné rozmery
Priemerné rozmery
Jazyky na balení
Čeština, Litovčina, Poľština, Slovenčina
Rozmery
Výška regálu
158
Šírka regálu
81
Hĺbka regálu
19
Hmotnosť
Brutto hmotnosť
83
Číselná veľkosť
Číselná veľkosť
66
Predaj jednotky
Výška
158
Šírka
81
Hĺbka
19
Pôvod
Dodatočný popis
Vyrobené v Číne
Podradená značka
Podradená značka
Life Scents
Rozklad popisu
Funkčné meno
Voskové náplne
Variant
Wax Melts vôňa maminho koláča
SVIECKA CAJ.KAKT.KVET.   6ks
6 ks
794478
Dostupné
 
SVIECKY CAJOVE VANILKA   6ks
6 ks
794285
Dostupné
 
SVIEC.VIAN.STROM S
1 ks
794535
Dostupné
 
Vitajte v našej internetovej predajni
Vaše požiadavky – náš záväzok. Denne pracujeme, aby sme vám priblížili nakupovanie u nás.
Som zákazník