E-shop je v testovacej prevádzke

Biolit Proti lietajúcemu hmyzu 400 ml

400 ml
Kód: 617213
Vaša cena bez DPH
Vaša cena s DPH
DPH: 20%
EAN: 5000204918700
Výrobca: KOCHS SK s.r.o.
Značka
Biolit
Vlastnosti
Rýchly účinok na muchy, komáre, sršne a osy
Veľkosť balenia
400
Jednotka (voľný text)
ml
Recyklovanie Ďalší text
Zneškodnite obsah/obal v rámci triedeného odpadu v súlade so zákonom o odpadoch
Telefonická podpora
02/4464 4564-6
Webová adresa
http://doc.scj.cz/, www.scjohnson.com
Kontakt
S.C. Johnson s.r.o.
Druh skladovania
Typ
Pri izbovej teplote
Typ balenia
Typ
Aerosól
Štandardizovaná značka
Značka
Biolit
Jazyk produktu
Údaje v jazyku
Slovenčina
Hlavný jazyk popisu
Slovenčina
Jednotka (špecificky)
Jednotka (špecificky)
Mililitrov
CLP Regulation
životné prostredie
Nebezpečenstvo
plameň
Nebezpečenstvo
Adresa výrobcu
SC. Johnson by SC Johnson WAX BV
Mijdrecht Straat 81
Mijdrecht
Netherlands
Príprava a použitie
Návod na použitie: Pred použitím pretraste. Otočte dýzu nádobky smerom od tváre a stlačte aplikátor. Nádobku držte v čo najvzpriamenejšej polohe. Prípravok nemusíte striekať priamo na lietajúci hmyz, keďže hmyz usmrtí prípravok rozptýlený vo vzduchu. Zatvorte dvere a okná. V priemerne veľkej miestnosti (30 m³) nastriekajte prípravok pomalým širokým pohybom 8 až 10 sekúnd. Postupujte od stredu miestnosti späť ku dverám. Nasmerujte aerosól do všetkých oblastí v miestnosti. Držte nádobku vo vzdialenosti 1 m od interiérových stien, tkanín a nábytku. Nezdržujte sa v miestnosti s aplikovaným prípravkom. Miestnosť nechajte uzavretú 15 minút. Pred opätovným vstupom ju dôkladne vyvetrajte.

Ak chcete hmyz rýchlo zraziť, nastriekajte prípravok priamo napr. na poletujúce osy, sršne, pričom zachovajte vzdialenosť 1 m od interiérových stien, tkanín a nábytku.
Skladovanie
Minimálna doba skladovateľnosti: 4 roky od dátumu výroby (MAN) uvedeného na obale.
Vrátiť
S.C. Johnson s.r.o.
Trnavská cesta 33
831 04 Bratislava 3
tel.: 02/4464 4564-6
http://doc.scj.cz/
www.scjohnson.com
Marketing produktu
Biolit® proti lietajúcemu hmyzu, insekticídny aerosól poskytuje dlhotrvajúcu ochranu a okamžitý účinok proti muchám, komárom, osám, sršňom a inému lietajúcemu hmyzu. Vďaka účinnému zloženiu spoľahlivo zahubí lietajúci hmyz a ochráni celý váš dom.
Bezpečnostné upozornenie
Biolit® proti lietajúcemu hmyzu - insekticíd v spreji.

Nebezpečenstvo

Účinné látky: 0,125 g 1R-trans-fenotrínu a 0,1 g praletrínu v 100 g prípravku. Registračné číslo bio/695/D/16/CCHLP.

Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť. Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia. Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. Nevdychujte aerosóly. Po manipulácii starostlivo umyte ruky.

Používajte podľa návodu. Nestriekajte na osoby a zvieratá. Pred aplikáciou odneste alebo zakryte potraviny, zariadenia k príprave potravín a nádoby. Pred použitím odstráňte alebo zakryte teráriá, akváriá a zvieracie klietky. Pri postreku vypnite vzduchový filter akvárií. Nestriekajte na tapety. Aplikujte minimálne 1 m od všetkých povrchov a stien. Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá. Používajte len na dobre vetranom mieste.
Adresa distribútora
S.C. Johnson s.r.o.
Trnavská cesta 33
831 04 Bratislava 3
Regulovaný názov produktu
Proti lietajúcemu hmyzu - insekticíd v spreji.
Kontaktná adresa
Trnavská cesta 33
831 04 Bratislava 3
Logá tretích strán
Zelený bod
Priemerné rozmery
Priemerné rozmery
Jazyky na balení
Čeština, Slovenčina
Rozmery
Výška regálu
252
Šírka regálu
58
Hĺbka regálu
58
Podmienky skladovania
Maximálna teplota °C
50
Hmotnosť
Brutto hmotnosť
418
Číselná veľkosť
Číselná veľkosť
400
Predaj jednotky
Výška
252
Šírka
58
Hĺbka
58
Rozklad popisu
Variant
Proti lietajúcemu hmyzu