Domestos Čistič odpadov 500 ml

500 ml
Kód: 793508
Vaša cena bez DPH
Vaša cena s DPH
DPH: 20%
EAN: 8717644092750
Značka
Domestos
Vlastnosti
15 minút
Veľkosť balenia
500
Jednotka (voľný text)
ml
Zloženie
Dezinfekčná látka: chlórnan sodný 4,9 g/100 g, Menej ako 5% bieliace činidlo na báze chlóru (chlórnan sodný), neiónové povrchovo aktívne látky, mydlo
Recyklovanie Ďalší text
Zneškodnite nádobu v súlade s platnou legislatívou, umiestnite prázdnu nádobu do komunálneho odpadu
Telefonická podpora
0850 123 850
E-mailová podpora
infolinka@unilever.com
Webová adresa
www.unilever.com
Kontakt
Unilever Slovensko, spol. s r.o.
Informácie o recyklácii
Obal
Plast - štandardne recyklované
Krajina
Krajina pôvodu
Vyrobené v EU
Druh skladovania
Typ
Pri izbovej teplote
Typ balenia
Typ
Plastový obal
Štandardizovaná značka
Značka
Domestos
Jazyk produktu
Údaje v jazyku
Slovenčina
Hlavný jazyk popisu
Slovenčina
Jednotka (špecificky)
Jednotka (špecificky)
Mililitrov
CLP Regulation
žieravosť
Nebezpečenstvo
životné prostredie
Nebezpečenstvo
Príprava a použitie
Uzáver odolný proti otvoreniu deťmi:
Otvoriť: Zatlačte uzáver dolu a otočte v protismere hodinových ručičiek. Po použití: Pevne utiahnite uzáver. Fľaša je uzatvorená, ak sa uzáver pretáča.
Použitie: Len na upchaté odpady a potrubia. (Nie je vhodný na upchaté toaletné misy).
1. Neodtekajúca voda: Jednoducho vylejte obsah fľaše do vody a nechajte pôsobiť. Voda odtečie keď bude odpad priechodný.
2. Pomaly odtekajúca voda: Vylejte celý obsah fľaše do odtoku a nechajte pôsobiť v závislosti od typu upchatia: V kúpeľni (vlasy, mydlo a pod.) - nechajte pôsobiť 10-15 minút. V kuchyni (mastnota a bielkoviny - mäso, ryby a pod.) - nechajte pôsobiť 15-30 minút. V kuchyni (uhľohydráty a zelenina - cestoviny, cereálie, zeleninové šupky a pod.) - nechajte pôsobiť až 2 hodiny.
3. Potom dôkladne prepláchnite horúcou vodou.
Ďalší popis
Reg. č.: bio/566/D/06/CCHLP.
Vrátiť
Unilever Slovensko, spol. s r.o.
Karadžičova 10
821 08 Bratislava
0850 123 850
infolinka@unilever.com
www.unilever.com
Marketing produktu
Domestos tekutý čistič odpadov - s dezinfekčným účinkom. Odstráni usadené nečistoty v odpadoch v kúpeľni a kuchyni len za 15 minút. Zabíja baktérie množiace sa v upchatých odpadoch a zbavuje odpady nepríjemných pachov. Vhodný pre odpadové odtoky drezu, sprchy, umývadla a vane. Bezpečný na všetky typy potrubia a septiky.
Bezpečnostné upozornenie
Dôležité: Otvárajte opatrne. Fľašu nestláčajte. Zabráňte vyšplechnutiu. Chráňte ruky, oči a deti pred stykom s drezom počas používania prípravku. Nepoužívajte zvon, ak nedošlo k vyčisteniu odpadu. Prípravok môže byť v potrubí stále prítomný. Prázdnu fľašu nepoužívajte na iné účely. Fľašu pred odložením do odpadu bezpečne zavrite. Zabráňte kontaktu so zlatom a mosadzou. Zabráňte kontaktu so starým a opotrebovaným smaltom a odreným chrómom. Nepoužívajte v dreze s drvičom odpadu a na toaletné misy.

Domestos Čistič Odpadov
Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Veľmi toxický pre vodné organizmy. Môže byť korozívna pre kovy. Pozor! Nepoužívať spolu s inými výrobkami. Môžu sa uvoľňovať nebezpečné plyny (chlór). Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte iba v pôvodnej nádobe. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite vodou/sprchou. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Pri zdravotných problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. Zozbierajte uniknutý produkt.

Obsahuje: chlórnan sodný, hydroxid sodný.
Adresa distribútora
Unilever Slovensko, spol. s r.o.
Karadžičova 10
821 08 Bratislava
Regulovaný názov produktu
Tekutý čistič odpadov - s dezinfekčným účinkom.
Kontaktná adresa
Karadžičova 10
821 08 Bratislava
Logá tretích strán
Zelený bod
Priemerné rozmery
Priemerné rozmery
Jazyky na balení
Čeština, Slovenčina
Rozmery
Výška regálu
261
Šírka regálu
93
Hĺbka regálu
45
Hmotnosť
Brutto hmotnosť
607
Číselná veľkosť
Číselná veľkosť
500
Predaj jednotky
Výška
261
Šírka
93
Hĺbka
45
Pôvod
Dodatočný popis
Vyrobené v EU
Rozklad popisu
Funkčné meno
Čistič odpadov
ZĽAVA
Savo Proti plesniam 500 ml
500 ml
786850
Dostupné
 
ALGIDA CORNETTO DRAGON   120ml
120 ml
1300711
Dostupné
 
Viennetta Chocolate 650 ml
650 ml
4968
Dostupné
 
ALGIDA MISA KORNOUT 90ml
90 ml
1300153
Dostupné
 
Vitajte v našej internetovej predajni
Vaše požiadavky – náš záväzok. Denne pracujeme, aby sme vám priblížili nakupovanie u nás.
Som zákazník