Domestos Power 5 Lavender tuhý WC blok 2 x 55 g

55 g
Kód: 786963
Vaša cena bez DPH
Vaša cena s DPH
DPH: 20%
EAN: 8710908879333
Značka
Domestos
Veľkosť balenia
55
Jednotka (voľný text)
g
Zloženie
30 % a viac aniónové povrchovo aktívne látky, Menej ako 5 % neiónové povrchovo aktívne látky, Parfum, Fosfáty, Aromatické uhľovodíky, Linalool, Amyl cinnamal, Limonene, Geraniol, Citral
Recyklovanie Ďalší text
Zneškodnite nádobu v súlade s platnou legislatívou, umiestnite prázdnu nádobu do komunálneho odpadu
Telefonická podpora
0850 123 850
E-mailová podpora
infolinka@unilever.com
Webová adresa
www.unilever.com
Kontakt
Unilever Slovensko, spol. s r.o.
Krajina
Krajina pôvodu
Vyrobené v EU
Druh skladovania
Typ
Pri izbovej teplote
Typ balenia
Typ
Balenie blister
Štandardizovaná značka
Značka
Domestos
Jednotka (špecificky)
Jednotka (špecificky)
Gramy
CLP Regulation
žieravosť
Nebezpečenstvo
Označenia materiálu balenia
Označenie materiálu
20 - Vlnitý kartón
Príprava a použitie
Návod na použitie:
Zaveste WC blok cez okraj toaletnej misy a uistite sa, že sa nachádza v najsilnejšom prúde vody. Ďalšie WC bloky uchovávajte v pôvodnom balení spolu s informáciami na obale.
Vrátiť
Unilever Slovensko, spol. s r.o.
Karadžičova 10
821 08 Bratislava
0850 123 850
infolinka@unilever.com
www.unilever.com
Marketing produktu
1 Hygiena
2 Dlhotrvajúca sviežosť
3 Prevencia pred vodným kameňom
4 Bohatá pena
5 Lesk
Bezpečnostné upozornenie
Domestos Power 5 Lavender tuhý WC blok: Spôsobuje vážne poškodenie očí. Dráždi kožu. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Obsahuje 4-tert-butylcyklohexyl-acetát, linalol, 2-benzylidénheptanál, 1-(2,3,8,8-tetrametyl-1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2-naftyl)etán-1-ón, linalyl-acetát. Môže vyvolať alergickú reakciu. Uchovávajte mimo dosahu detí. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Noste ochranné okuliare/ochranu tváre. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody. Obsahuje: nátrium-dodecylbenzénsulfonát; nátrium-dodecyl-sulfát, etoxylované alkoholy.
Adresa distribútora
Unilever Slovensko, spol. s r.o.
Karadžičova 10
821 08 Bratislava
0850 123 850
infolinka@unilever.com
www.unilever.com
Adresa kontaktu
Karadžičova 10
821 08 Bratislava
Logá tretích strán
Cleanright.eu, Zelený bod
Priemerné rozmery
Priemerné rozmery
Jazyky na balení
Chorvátčina, Čeština, Angličtina, Fínčina, Maďarčina, Nórčina, Portugalčina, Serbian, Slovenčina
A.I.S.E. Upozornenie
Skladujte mimo dosahu detí
Rozmery
Výška regálu
190
Šírka regálu
122
Hĺbka regálu
46
Hmotnosť
Brutto hmotnosť
149
Počet jednotiek
Počet jednotiek
2
Číselná veľkosť
Číselná veľkosť
55
Predaj jednotky
Výška
190
Šírka
122
Hĺbka
46
Pôvod
Dodatočný popis
Vyrobené v EU
Podradená značka
Podradená značka
Power 5
Rozklad popisu
Funkčné meno
Tuhý WC blok
Variant
Lavender
DR.DEVIL BICOL.WC LEMON  1x35g
0.035 ks
786960
Dostupné
 
DOMESTOS VOD.KAM.LIME    750ml!
0.75 l
788479
Dostupné
 
Míša Tvarohový 55 ml
55 ml
1300040
Dostupné
 
Vitajte v našej internetovej predajni
Vaše požiadavky – náš záväzok. Denne pracujeme, aby sme vám priblížili nakupovanie u nás.
Som zákazník