Domestos Power 5 Lime tuhý WC blok 2 x 55 g

55 g
Kód: 786962
Vaša cena bez DPH
Vaša cena s DPH
DPH: 20%
EAN: 8710908523922
Značka
Domestos
Veľkosť balenia
55
Jednotka (voľný text)
g
Zloženie
30 % a viac aniónové povrchovo aktívne látky, Menej ako 5 % neiónové povrchovo aktívne látky, Parfum, Aromatické uhľovodíky, Fosfáty, Limonene, Linalool, Citral
Recyklovanie Ďalší text
Zneškodnite nádobu v súlade s platnou legislatívou, umiestnite prázdnu nádobu do komunálneho odpadu
Telefonická podpora
0850 123 850
E-mailová podpora
infolinka@unilever.com
Webová adresa
www.unilever.com
Kontakt
Unilever Slovensko, spol. s r.o.
Krajina
Krajina pôvodu
Vyrobené v EU
Druh skladovania
Typ
Pri izbovej teplote
Typ balenia
Typ
Závesné balenie
Štandardizovaná značka
Značka
Domestos
Jazyk produktu
Údaje v jazyku
Slovenčina
Hlavný jazyk popisu
Slovenčina
Jednotka (špecificky)
Jednotka (špecificky)
Gramy
CLP Regulation
žieravosť
Nebezpečenstvo
Príprava a použitie
Návod na použitie:
- Otvorte obal a vyberte prvý WC blok. Druhý WC blok uchovajte v pôvodnom balení spolu s informáciami na obale.
- Zaveste WC blok cez okraj toaletnej misy a uistite sa, že sa nachádza v najsilnejšom prúde vody.
- Po minutí WC bloku vyhoďte zvyšný materiál do odpadkového koša.
- Po manipulácii s prípravkom si umyte ruky.
Vrátiť
Unilever Slovensko, spol. s r.o.
Karadžičova 10
821 08 Bratislava
0850 123 850
infolinka@unilever.com
www.unilever.com
Marketing produktu
Domestos Power 5 tuhý WC blok pre intenzívnu starostlivosť pri každom spláchnutí.
1 Bohatá pena
2 Lesk
3 Hygiena
4 Prevencia pred vodným kameňom
5 Dlhotrvajúca sviežosť
Bezpečnostné upozornenie
Domestos Power 5 tuhý WC blok Lime.

NEBEZPEČENSTVO

Spôsobuje vážne poškodenie očí. Dráždi kožu. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Obsahuje 1-(2,3,8,8-tetrametyl-1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2-naftyl)etán-1-ón. Môže vyvolať alergickú reakciu. Uchovávajte mimo dosahu detí. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Noste ochranné okuliare/ochranu tváre. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
Obsahuje: nátrium-dodecylbenzénsulfonát; nátrium-dodecyl-sulfát.
Adresa distribútora
Unilever Slovensko, spol. s r.o.
Karadžičova 10
821 08 Bratislava
Regulovaný názov produktu
Tuhý WC blok
Kontaktná adresa
Karadžičova 10
821 08 Bratislava
Logá tretích strán
A.I.S.E., Zelený bod
Priemerné rozmery
Priemerné rozmery
Jazyky na balení
Čeština, Maďarčina, Moldavčina, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina
A.I.S.E. Upozornenie
Skladujte mimo dosahu detí
Rozmery
Výška regálu
200
Šírka regálu
128
Hĺbka regálu
42
Hmotnosť
Brutto hmotnosť
152
Počet jednotiek
Počet jednotiek
2
Číselná veľkosť
Číselná veľkosť
55
Predaj jednotky
Výška
200
Šírka
128
Hĺbka
42
Pôvod
Dodatočný popis
Vyrobené v EU
Podradená značka
Podradená značka
Power 5
Rozklad popisu
Funkčné meno
Tuhý WC blok
Variant
Lime
DR.DEVIL BICOL.WC LEMON  1x35g
0.035 ks
786960
Dostupné
 
Vitajte v našej internetovej predajni
Vaše požiadavky – náš záväzok. Denne pracujeme, aby sme vám priblížili nakupovanie u nás.
Som zákazník