Domestos Power 5 Lime tuhý WC blok 55 g

55 g
Kód: 786951
Vaša cena bez DPH
Vaša cena s DPH
DPH: 20%
EAN: 8710908078897
Značka
Domestos
Veľkosť balenia
55
Jednotka (voľný text)
g
Zloženie
30 % a viac aniónové povrchovo aktívne látky, Menej ako 5 % neiónové povrchovo aktívne látky, Parfum, Aromatické uhľovodíky, Fosfáty, Limonene, Linalool, Citral
Recyklovanie Ďalší text
Zneškodnite nádobu v súlade s platnou legislatívou, umiestnite prázdnu nádobu do komunálneho odpadu
Telefonická podpora
0850 123 850
E-mailová podpora
infolinka@unilever.com
Webová adresa
www.unilever.com
Kontakt
Unilever Slovensko, spol. s r.o.
Informácie o recyklácii
Obal
Plast - štandardne recyklované
Krajina
Krajina pôvodu
Vyrobené v EU
Druh skladovania
Typ
Pri izbovej teplote
Typ balenia
Typ
Závesné balenie
Štandardizovaná značka
Značka
Domestos
Jazyk produktu
Údaje v jazyku
Slovenčina
Hlavný jazyk popisu
Slovenčina
Jednotka (špecificky)
Jednotka (špecificky)
Gramy
CLP Regulation
žieravosť
Nebezpečenstvo
Príprava a použitie
Návod na použitie:
Zaveste WC blok cez okraj toaletnej misy a uistite sa, že sa nachádza v najsilnejšom prúde vody.
Vrátiť
Unilever Slovensko, spol. s r.o.
Karadžičova 10
821 08 Bratislava
0850 123 850
infolinka@unilever.com
www.unilever.com
Marketing produktu
1 Hygiena
2 Dlhotrvajúca sviežosť
3 Prevencia pred vodným kameňom
4 Bohatá pena
5 Lesk
Bezpečnostné upozornenie
Domestos Power 5 Tuhý WC blok Lime: Spôsobuje vážne poškodenie očí. Dráždi kožu. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Obsahuje 1-(2,3,8,8-tetrametyl-1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2-naftyl)etán-1-ón, linalol. Môže vyvolať alergickú reakciu. Uchovávajte mimo dosahu detí. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Noste ochranné okuliare/ochranu tváre. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Obsahuje: nátrium-dodecylbenzénsulfonát; nátrium-dodecyl-sulfát.
Adresa distribútora
Unilever Slovensko, spol. s r.o.
Karadžičova 10
821 08 Bratislava
Regulovaný názov produktu
Tuhý WC blok
Kontaktná adresa
Karadžičova 10
821 08 Bratislava
Logá tretích strán
A.I.S.E., Zelený bod
Priemerné rozmery
Priemerné rozmery
Jazyky na balení
Chorvátčina, Čeština, Maďarčina, Iné, Portugalčina, Slovenčina
A.I.S.E. Upozornenie
Skladujte mimo dosahu detí, Nesmie prísť do kontaktu s očami. V prípade kontaktu s očami je potrebné ich dôkladne vypláchnuť vodou
Rozmery
Výška regálu
162
Šírka regálu
116
Hĺbka regálu
40
Hmotnosť
Brutto hmotnosť
77
Číselná veľkosť
Číselná veľkosť
55
Predaj jednotky
Výška
162
Šírka
116
Hĺbka
40
Pôvod
Dodatočný popis
Vyrobené v EU
Podradená značka
Podradená značka
Power 5
Rozklad popisu
Funkčné meno
WC blok
Variant
Lime tuhý
DR.DEVIL BICOL.WC LEMON  1x35g
0.035 ks
786960
Dostupné
 
TOP
MAGNUM ALMON 120ml       ALGIDA
120 ml
4927
Dostupné
 
COCCOLINO GOLD 1,45l
1.45 l
786509
Dostupné
 
Vitajte v našej internetovej predajni
Vaše požiadavky – náš záväzok. Denne pracujeme, aby sme vám priblížili nakupovanie u nás.
Som zákazník