E-shop je v testovacej prevádzke

Domestos Power 3 v 1 Pine tuhý WC blok 40 g

40 g
Kód: 786896
Vaša cena bez DPH
Vaša cena s DPH
DPH: 20%
EAN: 8717163349885
Značka
Domestos
Veľkosť balenia
40
Jednotka (voľný text)
g
Zloženie
15 % alebo viac, ale menej ako 30 % aniónové povrchovo aktívne látky, Menej ako 5 % neiónové povrchovo aktívne látky, parfum, fosfáty, aromatické uhľovodíky, citral, eugenol, limonene, linalool
Recyklovanie Ďalší text
Zneškodnite nádobu v súlade s platnou legislatívou, umiestnite prázdnu nádobu do komunálneho odpadu
Telefonická podpora
0850 123 850
E-mailová podpora
infolinka@unilever.com
Webová adresa
www.unilever.com
Kontakt
Unilever Slovensko, spol s r.o.
Informácie o recyklácii
Obal
Plast - štandardne recyklované
Krajina
Krajina pôvodu
Vyrobené v EU
Druh skladovania
Typ
Pri izbovej teplote
Typ balenia
Typ
Závesné balenie
Štandardizovaná značka
Značka
Domestos
Jazyk produktu
Údaje v jazyku
Slovenčina
Hlavný jazyk popisu
Slovenčina
Jednotka (špecificky)
Jednotka (špecificky)
Gramy
CLP Regulation
žieravosť
Nebezpečenstvo
Príprava a použitie
Návod na použitie:
Zaveste cez okraj WC misy a nastavením dĺžky držiaka sa uistite, že je na mieste dostatočne obmývanom vodou. Po rozpustení WC bloku vyhoďte zvyšný materiál vrátane nerozpusteného gélu do odpadkového koša a prázdnu nádobku doplňte náhradnou náplňou Domestos. Po manipulácii s výrobkom si umyte ruky.
Vrátiť
Unilever Slovensko, spol s r.o.
Karadžičova 10
821 08 Bratislava
0850 123 850
infolinka@unilever.com
www.unilever.com
Bezpečnostné upozornenie
Domestos 3 v 1 Power Pine tuhý WC blok
Spôsobuje vážne poškodenie očí. Dráždi kožu. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Obsahuje linalol, 1-(2,3,8,8-tetrametyl-1,2,3,4,5,67,8-oktahydro-2-naftyl)etán-1-ón. Môže vyvolať alergickú reakciu. Uchovávajte mimo dosahu detí. Noste ochranné okuliare/ochranu tváre. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Obsahuje: nátrium-dodecylbenzénsulfonát; etoxylované alkoholy.
Adresa distribútora
Unilever Slovensko, spol s r.o.
Karadžičova 10
821 08 Bratislava
Regulovaný názov produktu
Tuhý WC blok
Kontaktná adresa
Karadžičova 10
821 08 Bratislava
Logá tretích strán
A.I.S.E., Zelený bod
Priemerné rozmery
Priemerné rozmery
Jazyky na balení
Čeština, Maďarčina, Poľština, Slovenčina
A.I.S.E. Upozornenie
Skladujte mimo dosahu detí
Rozmery
Výška regálu
138
Šírka regálu
94
Hĺbka regálu
33
Hmotnosť
Brutto hmotnosť
58
Číselná veľkosť
Číselná veľkosť
40
Predaj jednotky
Výška
138
Šírka
94
Hĺbka
33
Pôvod
Dodatočný popis
Vyrobené v EU
Rozklad popisu
Funkčné meno
WC blok
Variant
Power 3 v 1 Pine tuhý
TOP
Magnum Biely 120 ml
120 ml
4931
Dostupné
 
100 g
361333
Dostupné
 
Magnum Double Cherry 73 g
73 g
1300518
Dostupné