Fixinela WC s vôňou citrusu 750 ml

750 ml
Kód: 788040
Vaša cena bez DPH
Vaša cena s DPH
DPH: 20%
EAN: 8585003911543

Značka

Fixinela

Vlastnosti

Na hrdzu a vodný kameň, Sila šelmy

Veľkosť balenia

750

Jednotka (voľný text)

ml

Zloženie

< 5% kyselina fosforečná, < 5% neiónový tenzid, Zahusťovadlo, Parfum: benzyl alkohol, Farbivo

Telefonická podpora

00421/335 901 111

Webová adresa

www.tatrachema.com

Kontakt

TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava

Druh skladovania

Typ

Pri izbovej teplote

Typ balenia

Typ

Plastová fľaša

Štandardizovaná značka

Značka

Fixinela

Jednotka (špecificky)

Jednotka (špecificky)

Mililitrov

CLP Regulation

výkričník

Pozor

Ďalšie informácie

Pokyny na zneškodnenie: Zneškodnite obsah a obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

Adresa výrobcu

TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava
Bulharská 40
917 02 Trnava
Slovenská republika
tel: 00421/335 901 111
www.tatrachema.com

Príprava a použitie

Návod na použitie: Uzáver stlačte v označených miestach a otočte. Prípravok nastriekajte na navlhčené znečistené miesto a rovnomerne rozotrite hubkou. Nechajte pôsobiť podľa intenzity znečistenia a dôkladne opláchnite vodou. Pri silnom znečistení postup opakujte.

Skladovanie

Spotrebujte do 24 mesiacov od dátumu výroby.

Ďalší popis

Karta údajov o zložkách: www.tatrachema.com.

Vrátiť

TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava
Bulharská 40
917 02 Trnava
Slovenská republika
tel: 00421/335 901 111
www.tatrachema.com

Marketing produktu

Účinný čistiaci prostriedok na čistenie toaletných mís, vaní, umývadiel, spŕch, bidetov, výlevok, kohútikov a batérií. Odstraňuje vodný kameň, hrdzu a nečistoty. Zanecháva príjemnú vôňu.

Bezpečnostné upozornenie

Upozornenie: Pred použitím prípravku si prečítajte návod na použitie. Prípravok používajte len na materiály odolné voči kyselinám. Prípravok nie je vhodný na čistenie hliníkových povrchov. Nepoužívajte spoločne s prípravkami obsahujúcimi aktívny chlór. Nepoužívajte spoločne s alkalickými látkami a zmesami. Nepoužívajte na vane s poškodenou glazúrou.

Pozor: Spôsobuje vážne podráždenie očí. Bezpečnostné upozornenie: Uchovávajte mimo dosahu detí. Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom. Noste ochranné rukavice a ochranné okuliare. Prvá pomoc: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc. PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

Núdzové telefónne číslo:
NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM
Univerzitná nemocnica Bratislava
Limbova 5, 833 05 Bratislava
tel.č.00421/254774166

Adresa kontaktu

Bulharská 40
917 02 Trnava
Slovenská republika

Jazyky na balení

Čeština, Slovenčina

Číselná veľkosť

Číselná veľkosť

750

Rozklad popisu

Variant

WC s vôňou citrusu

Dodané rozmery

Výška regálu

285

Šírka regálu

98

Hĺbka regálu

65

Dodané rozmery - Hmotnosť

Brutto hmotnosť

825

Dodaný rozmer jednotky

Výška

285

Šírka

98

Hĺbka

65

FIXINELA 500ml           TATRACHEMA
0.5 l
788036
Dostupné
 
TOP
Savo Original 1,2 l
1,2 l
786844
Dostupné
 
Vitajte v našej internetovej predajni
Vaše požiadavky – náš záväzok. Denne pracujeme, aby sme vám priblížili nakupovanie u nás.
Som zákazník