Savo Prim Svieža vôňa 1,2 l

1,2 l
Kód: 786847
Vaša cena bez DPH
Vaša cena s DPH
DPH: 20%
EAN: 8710522605042
Značka
Savo
Veľkosť balenia
1,2
Jednotka (voľný text)
L
Zloženie
Dezinfekčná látka: chlórnan sodný 4,7 g/100 g, Menej ako 5 % bieliace činidlo na báze chlóru (chlórnan sodný), aniónové povrchovo aktívne látky, parfum
Telefonická podpora
0850 123 850
E-mailová podpora
infolinka@unilever.com
Webová adresa
www.unilever.com, www.savo.eu
Kontakt
Unilever Slovensko, spol. s r.o.
Krajina
Krajina pôvodu
Vyrobené v EU
Druh skladovania
Typ
Pri izbovej teplote
Typ balenia
Typ
Plastová fľaša
Štandardizovaná značka
Značka
Savo
Jednotka (špecificky)
Jednotka (špecificky)
Litre
CLP Regulation
žieravosť
Nebezpečenstvo
životné prostredie
Nebezpečenstvo
Označenia materiálu balenia
Označenie materiálu
2 - HDPE
Ďalšie informácie
Zneškodnite nádobu v súlade s platnou legislatívou, umiestnite prázdnu nádobu do komunálneho odpadu.
Príprava a použitie
Použitie v domácnosti: Savo Prim má univerzálne použitie. Je určené na umývanie a dezinfekciu plôch a podláh, sanitárnej keramiky, WC, drezov, kuchynských potrieb, hračiek a miest výskytu domácich maznáčikov.

Príprava roztoku a riedenie: Do 1 litra vody pridajte 200 ml prípravku Savo Prim (5 plných uzáverov) a nechajte pôsobiť 30 minút. Hračky, predmety a plochy, ktoré prichádzajú do styku s potravinami, opláchnite po 30 minútach pitnou vodou. Na zabezpečenie virucídneho účinku aplikujte neriedený prípravok, nechajte pôsobiť 60 minút a potom opláchnite.

Nepoužívajte na: eloxovaný hliník a linoleum. V prípade pochybností, nového alebo nezvyčajného povrchu, farebných plôch alebo lakovaného dreva, lakovaného kovu, mramoru, vinylu, pochrómovaných povrchov (poškodených alebo v nízkej kvalite) a poškodených povrchov prípravok najskôr vyskúšate na malej nenápadnej ploche.

1 uzáver = 40 ml

Savo Prim má bezpečnostný uzáver. Stlačte na vyznačených bočných plochách a odskrutkujte.
Skladovanie
Spotrebujte do: pozri obal.
Vrátiť
Unilever Slovensko, spol. s r.o.
Karadžičova 10
821 08 Bratislava
0850 123 850
infolinka@unilever.com
www.unilever.com
www.savo.eu
Marketing produktu
Savo Prim Svieža vôňa - tekutý čistiaci a dezinfekčný prípravok účinne vyčistí a vydezinfikuje a dodá vášmu domovu nádych sviežej čistoty. Savo Prim je univerzálny čistič, vhodný aj do domácností s domácimi zvieratami. Spoľahlivo likviduje 99,9 % baktérií, vírusov, kvasiniek a plesní.
Bezpečnostné upozornenie
NEBEZPEČENSTVO
Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Veľmi toxický pre vodné organizmy. Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Môže byť korozívna pre kovy. Pozor! Nepoužívajte spolu s inými výrobkami. Môžu sa uvoľňovať nebezpečné plyny (chlór). Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte iba v pôvodnom balení. Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. Vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou]. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Zozbierajte uniknutý produkt. Obsahuje: chlórnan sodný, hydroxid sodný.
Reg. č.: bio/313/D/03/12/CCHLP.
Adresa distribútora
Unilever Slovensko, spol. s r.o.
Karadžičova 10
821 08 Bratislava
0850 123 850
infolinka@unilever.com
www.unilever.com
Kontaktná adresa
Karadžičova 10
821 08 Bratislava
Logá tretích strán
Zelený bod
Jazyky na balení
Čeština, Slovenčina
Rozmery
Výška regálu
309
Šírka regálu
85
Hĺbka regálu
85
Hmotnosť
Brutto hmotnosť
1364
Číselná veľkosť
Číselná veľkosť
1.2
Predaj jednotky
Výška
309
Šírka
85
Hĺbka
85
Pôvod
Dodatočný popis
Vyrobené v EU
Podradená značka
Podradená značka
Prim
Rozklad popisu
Variant
Svieža vôňa
ZĽAVA
Savo Proti plesniam 500 ml
500 ml
786850
Dostupné
 
FIXINELA 500ml           TATRACHEMA
0.5 l
788036
Dostupné
 
1.45 l
786508
Dostupné
 
TOP
MAGNUM ALMON 120ml       ALGIDA
120 ml
4927
Dostupné
 
ALGIDA CORNETTO DRAGON   120ml
120 ml
1300711
Dostupné
 
Vitajte v našej internetovej predajni
Vaše požiadavky – náš záväzok. Denne pracujeme, aby sme vám priblížili nakupovanie u nás.
Som zákazník