E-shop je v testovacej prevádzke

Savo WC Turbo na vodný kameň a usadené nečistoty 750 ml

750 ml
Kód: 786958
Vaša cena bez DPH
Vaša cena s DPH
DPH: 20%
EAN: 8710908072635
Značka
Savo
Veľkosť balenia
750
Jednotka (voľný text)
ml
Zloženie
Menej ako 5 % neiónové povrchovo aktívne látky, Katiónové povrchovo aktívne látky, Parfum
Telefonická podpora
0850 123 850
E-mailová podpora
infolinka@unilever.com
Webová adresa
www.unilever.com, www.savo.eu/sk
Kontakt
Unilever Slovensko, spol. s r. o.
Krajina
Krajina pôvodu
Vyrobené v EU
Druh skladovania
Typ
Pri izbovej teplote
Typ balenia
Typ
Plastová fľaša
Štandardizovaná značka
Značka
Savo
Jednotka (špecificky)
Jednotka (špecificky)
Mililitrov
CLP Regulation
žieravosť
Nebezpečenstvo
Ďalšie informácie
Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s platnou legislatívou, umiestnite prázdnu nádobu do komunálneho odpadu.
Príprava a použitie
Návod na použitie: Vyznačené plochy na uzávere stlačte k sebe, pootočte a otvorte. Trysku vložte pod horný okraj toaletnej misy a stlačením fľaše naneste prípravok tak, aby pokryl celú plochu toalety. Nechajte pôsobiť 15 minút a potom spláchnite.
Skladovanie
Spotrebujte do: pozri obal.
Vrátiť
Unilever Slovensko, spol. s r. o.
Karadžičova 10
821 08 Bratislava
0850 123 850
infolinka@unilever.com
www.unilever.com
www.savo.eu/sk
Marketing produktu
Savo WC Turbo účinne odstraňuje vodný kameň v toalete a vyčistí aj hlboko usadené nečistoty. Príjemná vôňa zanechá vašu toaletu sviežu dlhú dobu.
Bezpečnostné upozornenie
Upozornenie: Neprelievajte do žiadnej inej fľaše. Používajte len do toalety. Dôkladne spláchnite.

Savo WC Turbo. Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Môže byť korozívna pre kovy. Obsahuje: kyselina chlorovodíková, kyselina amidosírová, (Z)-oktadec-9-enylamín, etoxylovaný 2EO. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte iba v pôvodnej nádobe. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ ochranné okuliare/ochranu tváre. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou]. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. PO POŽITÍ: Vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.
Adresa distribútora
Unilever Slovensko, spol. s r. o.
Karadžičova 10
821 08 Bratislava
0850 123 850
infolinka@unilever.com
www.unilever.com
Kontaktná adresa
Karadžičova 10
821 08 Bratislava
Logá tretích strán
Cleanright.eu, Zelený bod
Priemerné rozmery
Priemerné rozmery
Jazyky na balení
Čeština, Slovenčina
Rozmery
Výška regálu
293
Šírka regálu
77
Hĺbka regálu
63
Hmotnosť
Brutto hmotnosť
826
Číselná veľkosť
Číselná veľkosť
750
Predaj jednotky
Výška
293
Šírka
77
Hĺbka
63
Pôvod
Dodatočný popis
Vyrobené v EU
Rozklad popisu
Variant
WC Turbo na vodný kameň a usadené nečistoty
ZĽAVA
Savo Proti plesniam 500 ml
500 ml
786850
Dostupné
 
FIXINELA 500ml           TATRACHEMA
0.5 l
788036
Dostupné
 
33 g
361286
Dostupné
 
37 g
361287
Dostupné
 
Magnum Vegan Almond 72 g
72 g
1300523
Dostupné
 
TOP
Savo Original 1,2 l
1,2 l
786844
Dostupné
 
1.45 l
786508
Dostupné