E-shop je v testovacej prevádzke

Savo WC Oceán tekutý čistiaci a dezinfekčný prípravok 750 ml

750 ml
Kód: 786848
Vaša cena bez DPH
Vaša cena s DPH
DPH: 20%
EAN: 8710908072352
Značka
Savo
Veľkosť balenia
750
Jednotka (voľný text)
ml
Zloženie
Dezinfekčná látka: peroxid vodíka 2 g/100 g, Menej ako 5 % neiónové povrchovo aktívne látky, Bieliace činidlo na báze kyslíka (peroxid vodíka), Parfum
Telefonická podpora
0850 123 850
E-mailová podpora
infolinka@unilever.com
Webová adresa
www.unilever.com, www.savo.eu/sk
Kontakt
Unilever Slovensko, spol. s r. o.
Krajina
Krajina pôvodu
Vyrobené v EU
Druh skladovania
Typ
Pri izbovej teplote
Typ balenia
Typ
Plastová fľaša
Štandardizovaná značka
Značka
Savo
Jednotka (špecificky)
Jednotka (špecificky)
Mililitrov
CLP Regulation
žieravosť
Nebezpečenstvo
životné prostredie
Nebezpečenstvo
Ďalšie informácie
Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s platnou legislatívou, umiestnite prázdnu nádobu do komunálneho alebo triedeného odpadu.
Príprava a použitie
Návod na použitie: Vyznačené plochy na uzávere stlačte k sebe, pootočte a otvorte. Trysku vložte pod horný okraj toaletnej misy a stlačením fľaše naneste prípravok tak, aby pokryl celý povrch toalety. Nechajte pôsobiť 30 minút, spláchnite a ak je to nutné, dočistite záchodovou kefou. Na dosiahnutie optimálnych výsledkov v prípade silného znečistenia a usadenín nechajte pôsobiť aspoň 60 minút.
Skladovanie
Spotrebujte do: pozri obal.
Vrátiť
Unilever Slovensko, spol. s r. o.
Karadžičova 10
821 08 Bratislava
0850 123 850
infolinka@unilever.com
www.unilever.com
www.savo.eu/sk
Marketing produktu
Savo WC Oceán tekutý čistiaci a dezinfekčný prípravok je výborný pomocník pre udržanie čistej, dezinfikovanej a žiarivo bielej toalety bez usadenín. Spoľahlivo likviduje baktérie, vírusy a mikroskopické huby. Parfum udrží vašu toaletu sviežo voňavú na dlhý čas.
Bezpečnostné upozornenie
Upozornenie: Neprelievajte do žiadnej inej fľaše. Používajte len do toalety. Dôkladne spláchnite.

Savo WC Oceán. Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Môže byť korozívna pre kovy. Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte iba v pôvodnom balení. Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. Vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou]. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Zozbierajte uniknutý produkt. Obsahuje: kyselina amidosírová, peroxid vodíka, 2,2'-iminodietanol, N-alkylderiváty (alkyl je z hydrogenovaného loja).

Reg. č.: bio/81/D/15/CCHLP.
Adresa distribútora
Unilever Slovensko, spol. s r. o.
Karadžičova 10
821 08 Bratislava
0850 123 850
infolinka@unilever.com
www.unilever.com
Kontaktná adresa
Karadžičova 10
821 08 Bratislava
Logá tretích strán
Cleanright.eu, Zelený bod
Priemerné rozmery
Priemerné rozmery
Jazyky na balení
Čeština, Slovenčina
Rozmery
Výška regálu
293
Šírka regálu
77
Hĺbka regálu
62
Hmotnosť
Brutto hmotnosť
827
Číselná veľkosť
Číselná veľkosť
750
Predaj jednotky
Výška
293
Šírka
77
Hĺbka
62
Pôvod
Dodatočný popis
Vyrobené v EU
Rozklad popisu
Funkčné meno
Čistiaci a dezinfekčný prípravok
Variant
WC Oceán tekutý
786775
Dostupné
 
ZĽAVA
Savo Proti plesniam 500 ml
500 ml
786850
Dostupné
 
Magnum Double Cherry 73 g
73 g
1300518
Dostupné