Savo WC Oceán tekutý čistiaci a dezinfekčný prípravok 750 ml

750 ml
Kód: 786848
Vaša cena bez DPH
Vaša cena s DPH
DPH: 20%
EAN: 8710908072352

Značka

Savo

Veľkosť balenia

750

Jednotka (voľný text)

ml

Zloženie

Dezinfekčná látka: peroxid vodíka 2 g/100 g, Menej ako 5 % neiónové povrchovo aktívne látky, Bieliace činidlo na báze kyslíka (peroxid vodíka), Parfum

Telefonická podpora

0850 123 850

E-mailová podpora

infolinka@unilever.com

Webová adresa

www.unilever.com, www.savo.eu/sk

Kontakt

Unilever Slovensko, spol. s r. o.

Krajina

Krajina pôvodu

Vyrobené v EU

Druh skladovania

Typ

Pri izbovej teplote

Typ balenia

Typ

Plastová fľaša

Štandardizovaná značka

Značka

Savo

Jednotka (špecificky)

Jednotka (špecificky)

Mililitrov

CLP Regulation

žieravosť

Nebezpečenstvo

životné prostredie

Nebezpečenstvo

Ďalšie informácie

Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s platnou legislatívou, umiestnite prázdnu nádobu do komunálneho alebo triedeného odpadu.

Príprava a použitie

Návod na použitie: Vyznačené plochy na uzávere stlačte k sebe, pootočte a otvorte. Trysku vložte pod horný okraj toaletnej misy a stlačením fľaše naneste prípravok tak, aby pokryl celý povrch toalety. Nechajte pôsobiť 30 minút, spláchnite a ak je to nutné, dočistite záchodovou kefou. Na dosiahnutie optimálnych výsledkov v prípade silného znečistenia a usadenín nechajte pôsobiť aspoň 60 minút.

Skladovanie

Spotrebujte do: pozri obal.

Vrátiť

Unilever Slovensko, spol. s r. o.
Karadžičova 10
821 08 Bratislava
0850 123 850
infolinka@unilever.com
www.unilever.com
www.savo.eu/sk

Marketing produktu

Savo WC Oceán tekutý čistiaci a dezinfekčný prípravok je výborný pomocník pre udržanie čistej, dezinfikovanej a žiarivo bielej toalety bez usadenín. Spoľahlivo likviduje baktérie, vírusy a mikroskopické huby. Parfum udrží vašu toaletu sviežo voňavú na dlhý čas.

Bezpečnostné upozornenie

Upozornenie: Neprelievajte do žiadnej inej fľaše. Používajte len do toalety. Dôkladne spláchnite.

Savo WC Oceán. Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Môže byť korozívna pre kovy. Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte iba v pôvodnom balení. Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. Vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou]. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Zozbierajte uniknutý produkt. Obsahuje: kyselina amidosírová, peroxid vodíka, 2,2'-iminodietanol, N-alkylderiváty (alkyl je z hydrogenovaného loja).

Reg. č.: bio/81/D/15/CCHLP.

Adresa distribútora

Unilever Slovensko, spol. s r. o.
Karadžičova 10
821 08 Bratislava
0850 123 850
infolinka@unilever.com
www.unilever.com

Kontaktná adresa

Karadžičova 10
821 08 Bratislava

Logá tretích strán

Cleanright.eu, Zelený bod

Priemerné rozmery

Priemerné rozmery

Jazyky na balení

Čeština, Slovenčina

Rozmery

Výška regálu

293

Šírka regálu

77

Hĺbka regálu

62

Hmotnosť

Brutto hmotnosť

827

Číselná veľkosť

Číselná veľkosť

750

Predaj jednotky

Výška

293

Šírka

77

Hĺbka

62

Pôvod

Dodatočný popis

Vyrobené v EU

Rozklad popisu

Funkčné meno

Čistiaci a dezinfekčný prípravok

Variant

WC Oceán tekutý

Viennetta Vanilla 650 ml
650 ml
4967
Dostupné
 
DOMESTOS VOD.KAM.LIME    750ml!
0.75 l
788479
Dostupné
 
ZĽAVA
Savo Proti plesniam 500 ml
500 ml
786850
Dostupné
 
TOP
MAGNUM ALMON 120ml       ALGIDA
120 ml
4927
Dostupné
 
Vitajte v našej internetovej predajni
Vaše požiadavky – náš záväzok. Denne pracujeme, aby sme vám priblížili nakupovanie u nás.
Som zákazník