Vanish Oxi Action Tekutý odstraňovač škvŕn 1 l

1 l
Kód: 740729
Vaša cena bez DPH
Vaša cena s DPH
DPH: 20%
EAN: 5997321747903
Výrobca:
Značka
Vanish
Vlastnosti
Odstraňuje škvrny pri 1. vypraní, Funguje aj pri 30 °C
Veľkosť balenia
1
Jednotka (voľný text)
L
Zloženie
5 % alebo viac, ale menej ako 15 % bieliace činidlá na báze kyslíka, neiónové povrchovo aktívne látky, Menej ako 5 % aniónové povrchovo aktívne látky, parfum
Telefonická podpora
+421 239 105 440
Webová adresa
www.rbeuroinfo.com
Kontakt
RB (Hygiene Home) Slovakia, spol. s r.o.
Krajina
Krajina pôvodu
Vyrobené v EU
Druh skladovania
Typ
Pri izbovej teplote
Typ balenia
Typ
Plastová fľaša
Štandardizovaná značka
Značka
Vanish
Jednotka (špecificky)
Jednotka (špecificky)
Litre
CLP Regulation
žieravosť
Nebezpečenstvo
Označenia materiálu balenia
Označenie materiálu
2 - HDPE
Príprava a použitie
Ošetrenie pred praním
Nalejte na škvrnu. Podľa potreby škvrnu vydrhnite. Znovu naplňte dávkovaciu odmerku podľa návodu a vložte ju do bubna práčky.

Namáčanie
Po namáčaní operte ako zvyčajne alebo dôkladne vypláchajte. Na čo najlepší výsledok tkaninu pred pláchaním vydrhnite.

Pranie
Pridajte k praciemu prípravku: Použite 100 ml výrobku. Vložte dávkovaciu odmerku do práčky na vrch bielizne. Dávkujte prací prípravok ako zvyčajne.
Stačí pridať jednu dávku do každého prania.

Odporúčania pri použití:
- Vždy dodržujte pokyny na pranie uvedené na štítku so starostlivosťou o odev alebo látku.
- Pred použitím skontrolujte stálosť farby otestovaním na skrytej ploche látky. Opláchnite a nechajte uschnúť.
- Po praní alebo ošetrovaní odevov prípravkom Vanish ich sušte mimo zdrojov priameho tepla a priameho slnečného žiarenia.
- Pri použití prípravku Vanish na ošetrenie pred praním použite vlažnú vodu.
- Na dosiahnutie čo najlepších výsledkov bude možno potrebné zopakovať jednotlivé časti postupu.
- Nepoužívajte na odevy, ktoré vyžadujú chemické čistenie.
- Nelejte výrobok na kovové časti odevov (napr. gombíky, zipsy).
- Nepoužívajte na oblečenie z kože.
- Ošetrené alebo namáčané odevy pred praním alebo dôkladným opláchnutím nevystavujte zdrojom priameho tepla ani priamemu slnečnému svetlu.
- Nenechávajte výrobok na odevoch zaschnúť (kontakt výrobku s odevom je maximálne 10 minút).
Skladovanie
Spotrebujte najlepšie do 2 rokov od dátumu výroby na obale.
Vrátiť
RB (Hygiene Home) Slovakia, spol. s r.o.
Drieňová 3
821 08 Bratislava
tel.: +421 239 105 440
www.rbeuroinfo.com
Marketing produktu
Šetrný k oblečeniu*, prísny na škvrny

Vhodný pre každodenné tkaniny*, farebné i biele.

* Každodenné tkaniny ako bavlna.
Bezpečnostné upozornenie
Vanish Oxi Action tekutý odstraňovač škvŕn. NEBEZPEČENSTVO. Obsahuje: peroxid vodíka; C12-18-alkylalkoholy, etoxylované; C12-16-alkylalkoholy, etoxylované; kyselina benzénsulfónová, C10-13-alkylderiváty, sodné soli. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. Noste ochranné okuliare. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. Pri kontakte s prípravkom môže pokožka zblednúť. Neznepokojujte sa. Zblednutie je len dočasné a vratné. Ak sa postriekate prípravkom, okamžite sa dôkladne opláchnite vodou. Ak máte citlivú pokožku, odporúča sa použitie rukavíc. Nemiešajte s inými výrobkami.
Adresa distribútora
RB (Hygiene Home) Slovakia, spol. s r.o.
Drieňová 3
821 08 Bratislava
tel.: +421 239 105 440
www.rbeuroinfo.com
Kontaktná adresa
Drieňová 3
821 08 Bratislava
Priemerné rozmery
Priemerné rozmery
Jazyky na balení
Čeština, Slovenčina
Rozmery
Výška regálu
286
Šírka regálu
135
Hĺbka regálu
66
Hmotnosť
Brutto hmotnosť
1101
Číselná veľkosť
Číselná veľkosť
1
Predaj jednotky
Výška
286
Šírka
135
Hĺbka
66
Pôvod
Dodatočný popis
Vyrobené v EU
Podradená značka
Podradená značka
Oxi Action
Rozklad popisu
Funkčné meno
Odstraňovač škvŕn
Variant
Tekutý
Vitajte v našej internetovej predajni
Vaše požiadavky – náš záväzok. Denne pracujeme, aby sme vám priblížili nakupovanie u nás.
Som zákazník